محمد بحرانی از مردم خواست آرای خاموش نباشند و با شرکت در انتخابات به کشور روشنایی ببخشند.

«خبرآنلاین» به نقل از صفحه اینستاگرام صداپیشه جناب خان نوشت: «روزهای ویژه‌ای است این روزها. روزهای انتخابات. قبل از هر چیز بگذارید موضعم را اعلام کنم. من حتما رای می‌دهم. از وقتی به سن رای دادن رسیدم حتی یک نوبت را هم از دست نداده‌ام. امیدوارانه رای می‌دهم حتی اگر احتمال تأثیر رایم را بسیار بسیار ناچیز بدانم.

و حالا چند خواهش دارم. بی‌تفاوت نباشید در این روزها. نگویید به من چه. نگویید ما چکاره‌ایم. نگویید هر که را می‌خواهند از قبل انتخاب کرده‌اند. کاندیداها را ببینید و با معیار عقل و اندیشه بسنجیدشان.»

او در ادامه با اشاره به شرایط کشور در دوره‌های گوناگون نوشت: «به آمار انتخابات‌های گذشته که نگاه کنید می‌بینید که دانه‌ دانه رای‌ها موثر بوده‌اند.

و منصف باشیم. شرایط ما و کشورمان در دوره‌های متفاوت یکسان نبوده است. نگویید همه سر و ته یک کرباسند. نیستند. رفقا. توقع ندارم به حرف این برادر کوچک‌ترتان گوش کنید اما در عالم رفاقت متوقعم که حتما به گفته‌هایم فکر کنید. آرای خاموش نباشید که وطنمان به روشنایی تک تکتان نیازمند است. در پناه خدای زنده نفس بکشید و عشق بر شما ببارد.»