رییس کمیسیون زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جمع شورای راهبردی ستاد مدیران و متخصصان حامی دکتر روحانی حاضر شده  بودند ، دکتر روحانی را فردی اصلح دانستند که در شرایط کنونی میتوانند بهترین سکاندار برای قوه اجرایی کشور باشد.

ه گزارش سحر – پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی:دکتر لیلی بروجردی :ضمن یادآوری حل بحران هایی همچون تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته بر توانایی برتر تیم مدیریتی دکتر روحانی بر روحیه اعتدال گرایی و تدبیر ایشان از یک سو و قدرت تشخیص  مقتضیات و چالش های ملی  و منطقه ای و بین المللی از سوی دیگر، تاکید نمودند و آاقای روحانی را فرصت و سرمایه ای بزرگ برای حال و آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانستند.

نوه بنیانگزار جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردکه با بهبود وضعیت درآمدهای حاصل از توسعه پارس جنوبی که با تلاش دولت اول ایشان امروز به ثمر نشسته است ، در دولت دوم شاهد رفع رکود و بیکاری و تقویت روحیه امید و نشاط بیشتر در میان جوانان خواهیم بود.