وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به پخش گزینشی سخنان و برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری در صدا و سیما انتقاد کرد و گفت: رویکرد جانبدارانه صدا و سیما، اعتماد مردم را به رسانه ملی کاهش می دهد.

«محمود واعظی» در گفت و گو با ایرنا درباره گزینشی برخورد کردن صدا و سیما با صحبت های نامزدهای ریاست جمهوری ، افزود: متاسفانه در روزهای اخیر و به ویژه بعد از مناظره سوم، صداوسیما با رویکردی جانبدارانه، با پخش گزینشی سخنان و برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری نسبت به حمایت از یک طیف و تخریب عملکرد دولت اقدام کرده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پخش گزارش ‌های مردمی ساختگی و گزینشی در بخش‌های خبری، این رسانه را از جایگاه بی طرفی خارج کرده است که با فرمایشات مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

واعظی ادامه داد: صدا و سیما از سوی دیگر تلاش می کند به مخاطبان خود القا کند که انتخابات دو مرحله ای خواهد شد واین گونه به نظر می رسد برنامه ها و سیاستهایش حضور حداکثری مردم در انتخابات نیست. این درحالیست که مقام معظم رهبری فرموده اند، همگان باید برای حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای تلاش کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این نیز یک پدیده عجیب است که رسانه ملی یک کشور دولت مستقر را تخریب کند، افزود: گرچه این رویه تنها مربوط به این دور از تبلیغات انتخابات نیست و در گذشته نیز بر این رویکرد تاکید داشته است.

واعظی گفت:در اقصی نقاط جهان رسانه ملی کشورها دستاوردهای دولت را برای ایجاد امید و اقتدار و وحدت ملی به خوبی منعکس می کنند و فکر کنم این رسانه، تنها رسانه ملی است که اینگونه عمل می کند که جای تاسف دارد.

عضوشورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگربه بخش های خبری به ویژه خبر 20:30 و برنامه های دیگر ساخته صداوسیما مربوط به انتخابات با دقت توجه شود، جناحی عمل کردن صداوسیما بیشتر خود را نشان می دهد.

واعظی درپاسخ به اینکه اثراین گونه عمل کردن چیست، گفت: طبیعی است در چنین شرایطی اعتماد مردم نه تنها به رسانه ملی بلکه به حاکمیت نظام از بین می ‌رود و اعتماد از دست رفته را به راحتی نمی ‌توان بازگرداند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا این رویه درکل صدا وسیما حاکم است، گفت: البته مخاطب این سخن بنده با گروه سیاسی با مواضع خاص در این سازمان است و اینجانب از خدمات ارزنده بخش های دیگر به ویژه مدیران، هنرمندان و کارمندان خدوم صدا و سیما تقدیر و تشکر می کنم.