فعال سیاسی اصلاح طلب با یادآوری اینکه روحانی تجربه در حوزه مدیریت اجرایی کشور را پشت سر گذاشته است، افزود: وی مدیریت عالمانه ای داشته و به همین دلیل باید به روحانی رای دهیم.

به گزارش ایرنا، «نجفقلی حبیبی» عصر یکشنبه در گردهمایی استادان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که در محل دانشگاه تهران برگزار شد،افزود: به روحانی باید رای دهیم که فارغ از فضای سیاسی و بین المللی در داخل کشور نیز تحولات زیادی انجام داده است.

این فعال سیاسی گفت: در انتخابات 29 اردیبهشت باید به روحانی رای دهیم چرا که اگر این کار را انجام ندهیم رقیبی می آید که در برابر هیچ کس پاسخگو نیست.