محمد حسن کرمانی با بیان اینکه ما به دنبال عقلانیت و لبخند به دنیا هستیم گفت: توسعه گردشگری یعنی رفع فقر. ما برای رفع فقر نیاز به یارانه نداریم.

به گزارش ایلنا، محمد حسن کرمانی رییس کمیته گردشگری ستاد روحانی در گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی روحانی که عصر امروز در سالن والیبال مجموعه ورزشی حجاب برگزار شد، اظهارکرد: اگر ده میلیون گردشگر وارد این کشور شود چندین میلیون شغل در کنار آن ایجاد می‌شود. ما آمده‌ایم بگوییم تحریم فرصت نیست تحریم نکبت است.

او ادامه داد: ما به دنبال عقلانیت و لبخند به دنیا هستیم. توسعه گردشگری یعنی رفع فقر؛ ما برای رفع فقر نیاز به یارانه نداریم. بذارید کار کنیم و مردم را با وعده یارانه به فقر تشویق نکنید. در چهار سال گذشته مردم در نوبت سفر به کشور ما هستند و تمایل دارند برای گردش به ایران بیایند.

رییس کمیته گردشگری ستاد روحانی گفت: بهتر است کسانی که ما را به یارانه تشویق می‌کنند، ابتدا سهم خود از مالیات را پرداخت کنند. اینجا خانه ماست و حق ماست و نباید جوانان از کشور ما بروند.

او خاطرنشان کرد: امروز الگو و مدل کشور ما کشورهای توسعه یافته صنعتی است و کشورهایی که برای یک لقمه نان جلوی سازمان غذا دست دراز می‌کنند الگوی مناسبی برای ما نیستند.