استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت : کسی که به مردم وعده پول بدون هیچ تلاشی می دهد ، یک فریبکاری است و مردم هوشیار باشند و اغفال نشوند.

به گزارش ایرنا ، فرشاد مومنی یکشنبه شب در ستاد جوانان حسن روحانی در بابل افزود : به ازای هر واحد پولی که به مردم داده شود ، سه و نیم برابر آن از جیب فقیرترین فرد جامعه خارج خواهد شد.

وی ادامه داد : در این شرایط حساس ، صاحبان خرد و اندیشه باید به توده مردم آگاهی ببخشند که توزیع پول در جامعه برای مردم سعادت نمی آورد.

اقتصادان برجسته کشور بیان داشت : دولت گذشته با شعار آوردن پول نفت برسرسفره مردم روی کار آمده بود ، اما با توزیع پول نه تنها مشکل مردم حل نشد بلکه مشکلات آنان چند برابر نیز شده است.

وی افزود : آنانی که پیشنهاد افزایش یارانه را مطرح می کنند ، به ملت توضیح نمی دهند که منابع آن را از کجا تامین می کنند.

مومنی گفت : از سال 84 تا 92 علی رغم درآمد زیاد کشور و توزیع پول در جامعه ، کسری بودجه خانواده ایرانی چهار و نیم برابر شد، اما برخی از این تجربه استفاده نمی کنند و دوباره به فکر فریبکاری هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود : خراب کردن یک جامعه به سرعت انجام می شود ، اما ساختن آن با تلاش و زحمت فراوان صورت می گیرد.

وی ادامه داد : در دولت نهم و دهم 14 میلیارد دلار واردات مواد غذایی را داشتیم که با تلاش های صورت گرفته دولت روحانی توانسته 60 درصد از این واردات را کاهش دهد.

مومنی گفت : نمی خواهیم از حسن روحانی و کابینه اش بت بسازیم ، اما با بیان عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید می خواهیم اعلام کنیم که به همان صورتی که دولت برای رفع مشکلات در حال تلاش است ما نیز کمک کار او خواهیم بود.

این استاد دانشگاه افزود: امروز همه باید تلاش کنیم تا صداقت و علم برجهل و فرصت طلبی غلبه کند و با آگاهی بخشی همه مردم است که کیفیت دانایی جامعه افزایش می یابد.

وی گفت : پیوند دانایی و نظارت اجتماعی در جامعه باید بیشتر شود و کشور برمدار علم و تولید بچرخد و رانت و ربا و پول مفت باید از این کشور رخت بربندد.

مومنی افزود : امیدواریم در انتخابات پیش رو مردم با انتخاب یک رییس جمهور اصلح ، کشور را در مسیر خرد، عقلانیت و علم ورزی یاری رسانند.