کارگردان فیلم سینمایی «هیس دخترها فریاد نمی زنند» گفت: دولت یازدهم با کسب چند موفقیت جهانی، ایران را به جایگاه ویژه ای در دنیا رساند.

پوران درخشنده در گفت وگو با ایرنا افزود: گسترش روابط بین المللی با کشورهای مختلف از مباحث مهم و اساسی است که در دولت روحانی به ثمر رسید.

ویی ادامه داد: همچنین شکستن تحریم های اقتصادی بزرگترین رویداد و اتفاق خوب در دولت یازدهم بود.

درخشنده با بیان اینکه اکنون ایران در دنیا جایگاه ویژه ای دارد، اظهار کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید به دور از حاشیه پردازی، بطور مستقیم و راحت برنامه های کاری خود را در حوزه های مختلف فرهنگی، بین المللی ، اجتماعی و غیره به مردم بیان کنند.

کارگردان فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» ادامه داد: این روزها صدا وسیما بیشترین مخاطب را دارد، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید بدور از حاشیه و توهین با رعایت اصول اخلاقی و احترام به یکدیگر برنامه های خود را مشخص کرده و به مردم بگویند و کارهایی را که می خواهند برای زنان، جوانان و سایر اقشار انجام دهند، ارائه دهند.

درخشنده تصریح کرد: وقتی نامزدها به افشاگری یکدیگر می پردازند، در واقع فضای مناظره را منحرف می کنند، در حالیکه این رفتار پسندیده و مناسب نیست.

وی گفت: در مناظره ها باید مشخص می شد که برنامه های آنها در حوزه سینما، تئاتر، موسیقی، بحث کاهش آسیب های اجتماعی، اشتغال و غیره چیست تا مردم نیز با شناخت دقیق و درست، پای صندوق های رای بیایند.

** همه پای صندوق های رای می رویم

کارگردان فیلم سینمایی «پرنده کوچک خوشبختی» با بیان اینکه همه ما در برابر هویت و سرنوشت کشور مسوولیم و پای صندوق های رای می رویم، افزود: باید انتخاب درست کنیم تا رو به جلو حرکت کرده و مسوولانه در تعیین سرنوشت کشور سهیم باشیم.

درخشنده افزود: انتخاب درست رییس جمهوری بعدی، سرنوشت بهتری را برای کشور رقم می زند و از همه مردم دعوت می کنم که با شناخت درست، پای صندوق های رای حاضر شوند.