معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در توئیتر خود خطاب به مخالفان دولت نوشت: برجام دو دشمن دارد.

حمید ابوطالبی در یادداشتی در صفحه توئیتر خود نوشت: برجام، چه خوب باشدچه بد، دودشمن دارد؛‌ ترامپ و شما تفاوت در عدم صداقت با مردم است؛ ترامپ می‌خواهد آن را پاره کند وجنابعالی ازترس عدم رای مردم اجرا!