پروانه مافی، نماینده تهران گفت : روحانی شجاع ترین فردی است که پا به عرصه گذاشته و کارنامه وی در قبل از انقلاب تا کنون، گواهی روشنی بر این ادعا است.

عضو فراکسیون امید مجلس در گفت و گو با سحر – پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخابی دکتر حسن روحانی – ضمن اشاره به اهمیت مقوله آزادی اظهار کرد: آزادی مقوله بسیار با اهمیتی است و نمی توان این ضرورت را از جامعه در حال توسعه دور کرد . از همین رو من معتقدم که روحانی توانست در دولت یازدهم علی رغم تمام فشارها و تنگناهایی که در حوزه های مختلف وجود داشت، برای تحقق اصل آزادی در جامعه تلاش کند.

وی افزود : البته شاید خروجی این تلاش ها با فشارهایی که در بیرون از مجموعه دولت وجود داشت، نتوانست ایده آل های هواداران دولت را آن طور که باید و شاید و به شکل کامل محقق کند، اما زمینه های خوبی در این حوزه ایجاد شده و مطمئن هستم که در دوره بعدی، دولت تدبیر و امید می تواند به اجرای هرچه بهتر این توقعات کمک کند.

مافی با اشاره به رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره دوازدهم یادآور شد : من اعتقاد دارم که در بین کاندیداهای کنونی، روحانی شجاع ترین فردی است که پا به عرصه گذاشته و کارنامه وی در قبل از انقلاب تا کنون، گواهی روشنی بر این ادعا است. زمانی که در قبل از انقلاب افرادی جرات بردن نامی از امام خمینی نداشتند، روحانی با شجاعت از ایشان نام می برد .

نماینده تهران تصریح کرد : البته شعارهایی را هم در زمینه آزادی از رقبای روحانی شاهد هستیم که با توجه به سوابق آنها ، چنین تعابیری در واقع بیشتر از یک شعار تبلیغاتی برای جذب رای نیست و با مقوله و اصل مهم آزادی مغایرت دارد.

وی با اشاره به همایش "سلام بر آزادی " هواداران رئیس جمهور نیز عنوان کرد : این همایش و گردهمایی هواداران دولت تدبیر و امید بی شک در جو عمومی جامعه خیلی موثر است و نقش مهمی در جهت ترغیب و تشویق و همچنین آگاهی بخشی مردم ایفا خواهد کرد.