همایش بزرگ اصولگرایان معتدل

سخنران دکتر علی مطهری

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت

آدرس :تهران،بلوار کشاورز، خیابان حجاب، سالن حجاب

ساعت۱۷

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۵_۱۱-۴۱-۲۷