تحلیلگران اقتصادی، از بیکاری با عنوان سیاه ترین پدیده اقتصادی یاد می کنند. این پدیده نه مشکل امروز ایران است و نه مشکل دیروز. مشکلی دائمی که با رشد یکباره جمعیتی ایران در دهه های گذشته به یکباره هم بیشتر شده است.

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد  انتخاباتی دکتر حسن روحانی - حال در این میان دولت های گذشته و دولت های آینده ، همواره برای جلب آرای عمومی بر این وعده اهتمام دارند که اشتغالزایی خواهند کرد و از حجم بیکاری خواهند کاست.

نرخ بیکاری اعلام شده در سالهای اخیر حدود 10 تا 5/12 درصد بوده است؛ اما این نرخ واقع بینانه نیست، زیرا روش محاسباتی آن از دولت گذشته تغییر کرد و شاعلان کسانی فرض شدند که در هفته یکساعت کار کنند. نرخ بیکاری به صورت عمومی بالاست و در برخی از استان های محروم، نرخ بیکاری به صورت عمومی بیش از 40 درصد است.

شغل خریدنی و وعده‌ای نیست

آن چیزی که در این بخش مشخص است ، آن است که با پول و وعده نمی توان شغل خرید؛زیرا شغل کالانیست.

درست است که ایجاد شغل به اعتبار نیاز دارد، اما همه نیازها اعتبارات نیست. ما باید زیرساخت ها و تمهیدات لازم را برای ایجاد شغل در کشور فراهم کنیم. بررسى همه جانبه رشد جمعیت و ایجاد اشتغال ، گویاست که اشتغال تابعى از سرمایه گذارى و تولید است که مستلزم در اختیار داشتن برنامه اى بلندمدت قابل اجرا و غیرقابل عدول است؛ براى حل مشکل اشتغال، که مشکل حال و آینده کشور است، نمى توان تنها به عامل سرمایه گذارى تکیه کرد و افزایش اشتغال را تنها در افزایش سرمایه گذارى دانست، بلکه چگونگى بهره گیرى از سرمایه گذارى و بهره ورى از نیروى کار، عمده ترین مسأله اى است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 4 مشکل اساسی اشتغال

1-دچار رکود کامل در حوزه بازار کار و اقتصاد شده ایم ؛ قانون هدفمندی یارانه ها به شکل درست و صحیح اجرا نشد و مشکلات بسیاری را برای بنگاه ها ایجاد کرد. دولت یازدهم چاره ای نداشت که تنش زدایی را در دستور کار قرار دهد و هم بازنگری جدی در هدفمندی یارانه ها داشته باشد تا مشکل کارخانه ها حل شود.

2-هم اکنون سال هایی را می گذرانیم که در نقطه پیک جمعیتی برای کارجویان قرار داریم. بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در سال کارجو داریم و تعداد فارغ التحصیلان و جوانان که وارد بازار کار شده اند، بالاست. زنان به گروه کارجویان افزوده شده اند و

نرخ بیکاری در همه این گروه بیش از 50 درصد است- در جوانان 15 تا 29 سال بالای 40 درصد - در گروه های سنی عمومی به طور متوسط 30 درصد .

3- هنوز قانون فضای کسب وکار مشکل دارد و قانون کار اصلاح نشده است و این موضوع در اختیار دولت به تنهایی نبوده و نیست.

4- نظام مالی و بانکی هم در کشور به شدت دچار مشکل است. دولت یازدهم زمانی که روی کار آمد با بحرانی روبرو شد که قابل رفع در کوتاه مدت نبود. نظام مالی کشور کاسبی می کند و در خدمت تولید و منافع ملی نیست. معمولانرخ پول برای ورود به تولید به شدت بالاست و فرق نمی کند سرمایه یی در بخش تولید داشته باشد.