محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: در انتخابات این دوره عقبه اصلی  حسن روحانی جریان اصلاح طلب است به این دلیل که جریان های دیگر هرکدام کاندیدای مختص خود را داشتند و آن پشتوانه اصلی اصلاحات که می توانست بدنه اصلی آرای روحانی را تشکیل دهد، آن مجموعه با غیبت  خاتمی نمی توانست به طرز مطلوبی به نتیجه برسد.

او  در گفت وگو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- ادامه داد: به عقیده من حضور و حمایت قاطع محمدخاتمی نقطه عطف در رای آوری آقای روحانی خواهد بود چراکه آراء سرگردانی که تا امروز برای شرکت در انتخابات مصمم نبودند، بعد از حمایت آقای خاتمی راه درست را از نادرست تشخیص خواهند داد و خود را برای فراهم کردن یک حماسه ای دیگر در 29 اردیبهشت آماده خواهند کرد.