رئیس کمیته گردشگری استان تهران ستاد دکتر روحانی، اظهار داشت: استمرار دولت کنونی، استمرار رشد گسترده گردشگری و احیای میراث های ماندگار و معنوی کشور است.

محمدرضا پوینده در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کمیته گردشگری ستاد انتخاباتی دکتر روحانی، بیان داشت: براساس آمارهای موجود، دولت یازدهم در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسعه و رشد شایان توجهی داشته است.

وی افزود: از مزیت های بارز در آقای روحانی نسبت به سایر رقبا، این است که ایشان دارای برنامه جامع و مدونی در بخش گردشگری است وتا کنون سایرین  صحبتی در زمینه گردشگری یا برنامه های مربوط به آن نداشته اند.

رئیس کمیته گردشگری استان تهران تصریح کرد: مشکل اصلی رقبای دکتر روحانی در حوزه گردشگری، این است که آنها نه تنها در گذشته شعارهای تندی داده اند بلکه اکنون هم مواضعی غیرتعاملی را مطرح می کنند.

پوینده همچنین گفت: در بخش بناهای تاریخی و احیا آنها نیز دولت یازدهم موفقیت چشمگیر و قابل توحهی داشته است؛ جذب  سرمایه و میزان فراوانی آن در دو سال اخیر نسبت به دهه قبل، کاملا عیان است و رشد 500درصدی آن، نیاز زیادی به تفکیک اسنادی ندارد.