عضو شورای‌ شهر تهران گفت: به کسی رای بدهید که دوباره شما را 8 سال به عقب برنگرداند.من از شما بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز می خواهم که با رای خود اجازه ندهید حرکت رو به جلو‌یی که الان در پیش است، متوقف شود.

به گزارش ایلنا، محسن سرخو که در نشست در کانون بازنشستگان کارگری شهرداری تهران به مناسبت انتخابات شرکت کرد‌ه بود، افزود: در دولت گذشته رشد تورم از 18 درصد به 43 درصد رسیده بود، در حالی که رشد حقوق 6 تا 20 درصد بود و سفره‌های بازنشستگان روز به روز کوچکتر شده بود.

عضو هیئت مدیره تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه در اولین سال دولت تدبیر وامید، حقوق بازنشستگان به 25 درصد افزایش پیدا کرد، گفت: در سال جدید با توجه به نرخ تورم 10درصدی، شاهد افزایش 14درصدی دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران بودیم که این اتفاق روبه جلو و خوبی است. هرچند دلیل عقب‌افتادگی‌های دولت قبل هنوز  40 درصد از حقوقهای عقب افتاده  باقی است و پرداخت نشده است.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش  خطاب به بازنشستگان ومستمری بگیران گفت: با تلاش های صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی رسیدگی به وضعیت کارگران شهرداری و شهر تهران  در سال های اخیر از پیشرفت خوبی برخوردار است اما تاکید می‌کنم که هنوز با اید ه‌آل ما فاصله زیادی دارد.

 افشین حبیب زاده دیگر سخنران این جلسه با اشاره به کارهای صورت گرفته در شورای چهارم گفت: دریافت کارت منزلت و استفاده از امکانات شهرداری توسط بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل امکاناتی است که باید در اختیار بازنشستگان قرار گیرد.