کمیته اعزام سخنرانان در اطلاعیه ای لیست سخنرانی ستادهای استانی در هفته دوم انتخابات را اعلام کرد.

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی ، لیست سخنرانی ستادهای استانی در هفته دوم انتخابات به شرح زیر است:

 

11

 

22