رئیس کمیته امور بانوان ستاد انتخابات دکتر حسن روحانی گفت: مردم بار دیگر با حضور در پای صندوق های اخذ رای در 29 اردیبهشت 96 ثابت خواهند کرد که انتخاب روحانی در سال 92 به عنوان رئیس جمهوری انتخابی صحیح بوده است.

به گزارش ایرنا اشرف بروجردی شامگاه دوشنبه در اجتماع بانوان ستاد روحانی در گرگان، اظهارکرد: انتخاب دوباره روحانی به عنوان رئیس جمهوری می تواند اعتلای این سرزمین را فراهم کند.

وی گفت: ما ثابت می کنیم که دست در دست هم راه تعامل، گفت و گو ، تدبیر و تدبر را شکل داده و با همبستگی سرنوشت خودمان را تعیین خواهیم کرد.

وی افزود: کسی حق ندارد تعیین تکلیف کند؛ ما خودمان الگوی زندگی خویش را با بهترین روش و براساس مبنای دینی انتخاب می کنیم.

بروجردی اضافه کرد: تعیین سرنوشت، پای صندوق ها و با آرای مردم است که باید همه با هم و همصدا، رای واحد به داخل صندوق ها اندازیم و البته با انتخاب بهترین و کسی که چهار سال مظلومانه همه تهدیدها، ارعاب، تضییع حق و افترا را تحمل کرد تا ملت سرفراز باقی بماند.

رئیس کمیته بانوان ستاد دکتر روحانی گفت: امروز دیگر کسانی که به نام اسلام و دین، دروغ، ناسزا گویی، حرمت شکنی و تضییع حق انسان را از سال 88 تا 92 اعمال کردند، جایی در میان ملت ایران ندارند.