عضو شورای عالی اصلاح طلبان گفت:روحانی در دولت قبل با ویرانه ای رو به رو بود که 4 سال آوار برداری کرد، ولی اکنون همه چیز مستعد جهش شده و ماشین اقتصاد کشور از ته دره به سطح رسیده و آماده حرکت و جهش است.

به گزارش ایرنا، علی محمد حاضری عصر دوشنبه در جمع دانشگاهیان حامی دکتر روحانی استان البرز با اشاره به عقبه سیاسی حسن روحانی، افزود: اکنون انتخاب بین بد و بدتر نیست بلکه انتخاب بین راه و بیراهه است و ما در مقابل دو گزینه ای قرار داریم که یک طرف روحانی و طرف دیگر تمامی پوپولیست ها جمع هستند.

عضو شورای عالی اصلاح طلبان اضافه کرد: دولت قبل با وعده آوردن نفت در سفره ها روی کار آمد و شاهد بودیم که کشور را با چه مقدار بدهی و بی اعتباری داخلی و خارجی مواجه کرد.

وی گفت: سیاست خارجی کشور به اندازه ای ضعیف بود که حتی کشورهای جهان سوم نیز از ما کمک قبول نمی کردند، ولی اکنون تحولی که درجایگاه بین المللی ما بوجود آمده با شرایط قبل قابل مقایسه نیست و نباید فراموش شود.

حاضری افزود: روی کار آمدن دولت یازدهم در شرایطی بود که مجلسی از پوپولیست ها اجازه چینش درست مجموعه روحانی را نمی دادند ولی در دوره دوازدهم فضا و بستر لازم فراهم است.

حاضری گفت: دولت در شرایطی می خواهد شکل بگیرد که جبهه اصلاحات یکی از پر افتخارترین و منسجم ترین دوره خود را دارد و جریان اصلاحات با تمامی نهادهای علمی و نظارتی قدرتمند خود برای کمک، حمایت و نظارت در کنار دولت است.

حاضری ادامه داد: نه فقط از ظرفیت اصلاح طلبی کشور بلکه بخش بزرگی از اصولگرایان عقلایی کشور نیز اکنون همراه روحانی هستند، این دولت منحصر به ظرفیت اصلاحات نیست چراکه بخش معتدل جریان های سیاسی حاضر هستند که چشم انداز روشنی را پیش روی ما می گذارد که راه را از بیراهه مشخص می کند.

حاضری افزود: از اهمیت شوراها نباید غافل شد چراکه اگر شوراها نیز همسوی دولت باشند در صحنه های داخلی و خارجی با قدرت بیشتری ظاهر خواهیم شد.