نائب رئیس کانون سردفتران گفت: طی 4 سال گذشته آرامش حاکم بر نظام اقتصادی روابط اجتماعی کشور قابل قیاس با دوره‌های گذشته نیست.

 محمد عظیمیان درگفت‌وگو با ستاد وکلا و حقوقدانان حامی دکتر حسن روحانی با بیان اینکه حقوقدان به کسی نظر دارد که حداقل حقوقدان باشد گفت: با توجه به اصول متعدد قانون اساسی از جمله  اصل 113 قانون اساسی که مسئول اجرای قانون اساسی و نظارت برآن را بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور می‌داند قطعا اگر مسئول اجرای قانون اساسی یک حقوقدان باشد، در اجرای حقوق و در اجرای حقوق شهروندی بر دیگران سرآمد است.

وی با اشاره به اینکه این تجربه نه تنها درایران که در بسیاری کشورهای مدرن جهان عمل شده است ومعمولا ریاست محترم جمهور از فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق است، اظهار کرد:علاوه براین هر کس که سوابق اشخاص و کارنامه 4 سال گذشته را بررسی کند می‌تواند مشاهده کند که طی 4 سال گذشته آرامشی حاکم بر نظام اقتصادی روابط اجتماعی کشور، حاکم شده است اصلا قابل قیاس با دوره‌های گذشته نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر فرد منصفی  که کارنامه دولت‌ها را کنار یکدیگر بگذارد به این نتیجه خواهد رسید که آرامش و امنیت در دوره گذشته نسبت به دوره‌های قبل بیشتر بوده است.

عظیمیان با تاکید براینکه به اعتقاد من آقای روحانی کما فی‌السابق از کاندیداهای اصلح برای ریاست‌جمهوری هستند گفت: ازهمه  به ویژه حقوقدانان خواهش می‌کنم که این امر را جدی بگیرند و در انتخابات شرکت کنند.