رئیس دانشگاه تهران می گوید: مشارکت آحاد جامعه در انتخابات این دوره برای گزینش ریاست جمهوری اهمیت بالایی دارد و در واقع با انتخاب صحیح زمینه چینش میوه برجام فراهم خواهد شد .

« محمود نیلی احمد آبادی » روز سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح موسسه پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) در دانشکده متالورژی دانشگاه تهران، به ایرنا اظهار داشت: موضوع مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری این دوره امری بدیهی و فرصت استثنایی به حساب می آید.

وی تاکید کرد: این نکته اهمیت دارد که افرادی عهده دار مسئولیت شوند که تعامل با کشورهای جهان را در دستور کار خود دارند .

رئیس دانشگاه تهران گفت: فرصتی که این دوره انتخابات پیش روی قرار می دهد، برای حاکمیت و مردم اهمیت بسزایی دارد، از سویی مردم باور دارند که در سرنوشت آینده خود دخالت دارند و از جهتی دیگر حاکمیت فرصتی فراهم می سازد که فرد مورد وثوق مردم ، گزینش شود.

نیلی احمد آبادی خاطرنشان کرد: انتخابات امروز به عنوان نماد مدرن در جوامع بشری است و اهمیت مشارکت در آن را می توان به منزله ضرورت روشنی که پیامد تابش آفتاب است، ارزیابی کرد .

وی تاکید کرد، حضور گسترده مردم تضمینی برای آینده کشور به حساب می آید که متکی به پشتیبانی همگانی است و علاوه براین ، ارتقای امنیت ملی را ضمانت می کند و توسعه را به همراه خواهد داشت .

رییس دانشگاه تهران در مقایسه ای بین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و فرانسه با ایران گفت: امروز جهانیان با همان حساسیتی که انتخابات این دو کشور را دنبال کردند، انتخابات ریاست جمهوری ایران را نیز دنبال می کنند.

نیلی احمدآبادی افزود، انتخابات ریاست جمهوری ایران در موضوع توافق برجام بسیار اثرگذار است و مورد توجه قرار دارد.

به این مقام ارشد دانشگاهی کشور، جمهوری اسلامی ایران تنها کشور امن منطقه محسوب می شود و این موضوع سبب شده است که با حساسیت زیادی انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت : واقعیت اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران روی سرنوشت آینده منطقه و جهان تاثیر دارد و کشورهایی که با جمهوری اسلامی در تعامل هستند، به این موضوع با اهمیت وِیژه ای می نگرند.