سخنگوی دولت می گوید یکی از خادمان حرم امام رضا(ع) خواسته بود به رئیس جمهوری بگویم تا در برابر اتهامات ناروا و سخنان دروغ، در کنار صبر، دو رکعت نماز بخواند اما به نظر می رسد با اتهامات بی شمار این روزها، روحانی باید شبانه روز نماز بخواند.

به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری خود هنگامی که از وی درباره ادعای برخی نامزدهای انتخاباتی و رسانه ها درباره یارانه ها پرسیده شد، این مطلب را بیان کرد.

این عده گفته بودند که دولت با افزایش یارانه به افراد آسیب پذیر مخالف است و برای 4 میلیون نفر در آستانه انتخابات یارانه برقرار کرده است.

سخنگوی دولت از طراحان و انتشار دهندگان چنین سخنانی که او آن را دروغ دانست، خواست: با احساسات مردم برای دستیابی به اغراض سیاسی خود بازی نکنید.

نوبخت در ادامه با ذکر خاطره ای عنوان کرد روز گذشته که به زیارت حرم حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) شرفیاب شدم یکی از خادمان حرم نزد من آمد و گفت سخنی را که با شما مطرح کرده بودم به رئیس جمهوری رساندید؟

وی افزود: در سفر قبلی که به مشهد مقدس داشتم همین خادم امام رضا( ع) به من گفته بود که به رئیس جمهوری بگوئید در برابر اتهامات ناروا و سخنان دورغ در کنار صبر دو رکعت نماز بخواند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: به نظر می رسد با وجود اتهامات بی شماری که امروز به دولت زده می شود و دروغ هایی که علیه دولت گفته شده، رئیس جمهوری باید شبانه روز در حال خواندن نماز باشد .