بازیگر تلویزیون و سینما گفت: باز هم با حضور در انتخابات دولت تدبیر و امید را تمدید خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا فرهاد بشارتی در مراسم پویش تام اظهار داشت: برای دور هم جمع شدن و هم فکری کردن انگیزه لازم است و چه بهانه زیبایی که دورهم و با همفکری ، دولت تدبیر و امید را تمدید کنیم.

بازیگر سریال دنیای شیرین دریا افزود: به طور حتم ٤ سال گذشته مدت کوتاهی بود تا خرابی های ٨ سال گذشته إصلاح شود.

بشارتی تاکید کرد: با رأی دادن به این دولت فرهیخته ٤ سال دیگر فرصت بدهیم تا کارهای باقی مانده را به سرانجام برساند.

هنرمند مجموعه های پلیس جوان و محله گل و بلبل افزود: همه ٢٩ اردیبهشت شاهد أین خواهیم بود که باز هم از داخل صندوق های رأی نام روحانی بیرون می آید.

وی اضافه کرد: با رأی دادن، انگیزه و اشتیاق بیشتری برای پیشبرد کارها به دکتر روحانی خواهیم داد