منطقه خاورمیانه و جهان در وضعیت خطیر و حساس قرار دارند و در چنین اوضاعی نقش سازنده و خطیر ایران در تامین امنیت منطقه و ضرورت مهار و خنثی نمودن سیاست های مداخله جویانه، امری حیاتی و الزامی بوده، تهدیدها از سوی برخی از کشورهای منطقه و نیز قدرت های بزرگ همچنان و بیش از گذشته بر امنیت منافع ملی ایران مشهود است.

به گزارش سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد  انتخاباتی دکتر حسن روحانی - با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا که با تعمیم و تسری سیاست های مداخله جویانه و پوپولیستی، آشوب طلبی و جاه طلبانه زمینه را برای درگیری های منطقه ای و جهانی تشدید می کند و از سویی گسترش رشد سریع افراط گرایی و تحجر و نگرش های فرقه گرایانه در جهان اسلام و شیوه های غلط مواجهه با این تهدیدها بر شدت بحران منطقه افزوده است.

دنیای کنونی برای مقابله با این خطرات ملموس نیازمند امنیت و آرامش، سیاست ورزی خردمندانه و تدبیر امور با نگرشی انسانی و احترام به حقوق متقابل ملت ها می باشد و در حساس ترین مقطع تاریخی خود قرار دارد که بیم آن می رود با کوچکترین اشتباه راهبردی به فاجعه ای منطقه ای و جهانی منجر گردد و آتش جنگ خانمان سوز را شعله ور سازد.

جامعه صیادان ایران با درک عمیق این نیاز حیاتی و در دفاع از امنیت و منافع ملی به سهم خود و کمک در تحقق این امر که تجلی آن با شرکت آحاد جامعه در انتخابات ریاست جمهوری نمود پیدا می کند، با آگاهی و شناخت از اوضاع و شرایط جهانی و منطقه ای و سیاست های اجرایی کشور و باور به نقش سازنده ایران در کمک به تامین ثبات و امنیت منطقه و جهان اسلام به عنوان وظیفه ملی خود در راستای دفاع از منافع ملی وحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با تدبیر در امور و بررسی برنامه و سیاست های اتخاذی نامزدهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم، وظیفه خود می داند که برای تداوم صلح و دوستی و آرامش و توسعه و امنیت پایدار و اتخاذ سیاست های مبتنی بر آرمان های انقلاب و تداوم برنامه های محل چالش های داخلی و خارجی فرارو و ایجاد امید و باور و نجات فضای کشور از تحرکات عوامل بی تعهد که جز منافع شخصی و گروهی دعغدغه ای نداشته و باعث بی اخلاقی و فساد گسترده گردیده اند، از نامزدی دکتر حسن روحانی به عنوان سکانداری شایسته استقبال نمایند.

با این حال بر خود لازم می دانیم که با توجه به عملکرد چهارساله دولت یازدهم از سیاست های دولت در زمینه های ذیل صحه بگذاریم .

1.حل مسئله هسته ای و تدوین برنامه برجام و سیر مذاکرات در چارچوب 1+5 و نجات کشور از بحران های فرارو به علت بی سیاستی و جهل در قاعده سیاست ورزی که می رفت به یک وضعیت حاد و احتمالا درگیری های نظامی منجر شود.

2.نجات اقتصاد ایران از تحریم های فلج کننده.

3.کنترل نسبی تورم، مهار بی انضباطی های مالی و بهبود وضعیت اقتصادی.

4.در پیش گرفتن دیپلماسی تعاملی و سازنده با جامعه بین الملل مبتنی بر حقوق حقوق و ارتقا منافع ملی.

5.پرهیز از تشدید تشنج و بحران و جلوگیری از جنگ در منطقه و اتکا به مردم.

جامعه صیادان ایران به عنوان بخشی از جامعه ایرانی در بیانیه خود از نامزدی آقای دکتر حسن روحانی در سال 92 ضمن استقبال از برنامه های کاری ایشان خواسته و انتظارات خود را در 8 بند اعلام نمود که چهار بند از این خواسته های صنفی به رغم مشکلات پیش روی دولت تحقق یافته و امید داریم مابقی این مطالبات نیز با حضور چشمگیر مردم و تداوم دولت تدبیر و امید محقق گردد.

بر همین اساس خواسته های جامعه صیادان در بندهای زیر به اطلاع می رسد :

1.مبارزه بی امان با فساد اداری و بی اخلاق

2. اصلاح ساختار دستگاه های اداری و اجرای سیاست های تولی گری دستگاه ها در خدمت به مردم به جای تصدی گری.

3. واگذاری کار مردم به مردم و ممانعت از دخالت های بی مورد و کاهش بروکراسی حاکم در ادارات.

4. حمایت و احترام به حقوق سازمان های مردمی از قبیل اتحادیه های کارگزی صنفی.

5. تعمیم و گسترش مالکیت برای عموم مردم.

6. اجرای عدالت اجتماعی با احیای حقوق کارگران، کشاورزان و صیادان. با گسترش امکانات کار و تولید در جامعه.

7. تداوم سیاست های تعامل سازنده با سایر کشورهای جهان مبتنی بر حقوق و منافع ملی .

8. برنامه ریزی کاربردی در حل مشکل بیکاری از طریق زمینه سازی سرمایه گذاری امن توسط صاحبان سرمایه.

جامعه صیادان با شناخت از موقعیت مهم ایران و جایگاه آن در منطقه و جهان، ضمن دعوت از مردم شریف ایران برای حضور پای صندوق های رای به آقای دکتر حسن روحانی رای رای خواهد داد.

پاینده ایران، پر تداوم و مستحکم تر باد جمهوری اسلامی ایران