نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اداره کشور دو نگاه وجود دارد، یک نگاه که اجازه اظهار نظر و نقد می دهد و نگاهی دیگر که اگر مثل او فکر نکنی بر نمی تابد، گفت: در انتخابات ریاست جمهوری به کسی رای دهیم که نگاه بازتر، جامع تر و سالم تر داشته باشد.

به گزارش ایرنا، ' مسعود پزشکیان' روز سه شنبه در جمع هوادارن حسن روحانی نامزد ریاست جمهوری در سالن ورزشی 17 شهریور گلپایگان، افزود: همه باید با تمام قوا، درصحنه انتخابات حضور داشته باشیم و برای حضور در پای صندوق های رای، دیگران را نیز باید دعوت به حضور کنیم.

پزشکیان اضافه کرد: به نظرم آقای روحانی که از نقص هم مبرا نیست برای اداره کشور نسبت به دیگر نامزدها اصلح است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با شعار نمی توان مشکلات اشتغال و تولید را حل کرد و نیاز به کار کارشناسی و عمل دارد، گفت: به کارگیری افراد کم تجربه و نگاه نادرست برخی افراد در سال های گذشته موجب افزایش تحریم ها، کاهش صادرات نفت و مشکلات اقتصادی کشور شد.

در این گردهمایی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برخی تلاش می کنند مشارکت مردم در انتخابات پیش رو پایین باشد ولی شرایط بین المللی اقتضا می کند همه مردم در انتخابات شرکت کنند.

علی بختیار با دعوت از مردم بویژه جوانان واجد شرایط رای دادن در شهرستان های گلپایگان و خوانسار به حضور در انتخابات ، گفت: با حضور پرشور در انتخابات به وظیفه انقلابی و ملی و حمایت از نظام اسلامی عمل کنیم.