مصطفی ملکیان با انتشار پیامی بر لزوم شرکت در انتخابات و رای دادن به حسن روحانی برای بهتر شدن اوضاع تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، مصطفی ملکیان (نویسنده و پژوهشگر و فلسفه و اخلاق) در پیام تصویری که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال 96 منتشر کرده است، گفت: قبل از هر چیز باید بگوییم من به هیچ وجه یک رجال و فعال سیاسی نیستم بنابراین چند کلمه‌ای که خواهم گفت فقط از موضع کسی است که اشتغال و مباحث اخلاقی دارد و از نظرگاه اخلاقی اظهارنظر کنم.

این استاد فلسفه و اخلاق خاطرنشان کرد: ما اصلا عقیده نداریم به اینکه شرکت در انتخابات و مثلا به کاندیدای خاصی مثل جناب آقای دکتر روحانی رای دادن رافع همه مشکلات ماست اما به جد به این عقیده داریم که شرکت نکردن در انتخابات یا شرکت در آن و به دیگری رای دادن وضع را مسلما بدتر از اینکه هست؛ خواهد کرد.

ملکیان ادامه داد: بنابراین توقع من از دوستان و هموطنان خودم این است که چه تلخ کامی و سرخوردگی عمومی در درون خودشان احساس کنند و چه کینه یا نفرت یا خشم خاصی نسبت به شخص یا اشخاص خاصی داشته باشند؛ هر دو این‌ها را برای مصالح عمومی مردم و همه ایرانیان حتی ایرانیان خارج از کشور کنار گذاشته و این را اسباب افزایش درد و رنج ایرانیان قرار ندهند.

مولف کتاب «اخلاق باور» با بیان اینکه «نشان بدهیم که می‌توانیم از منافع شخص خودمان و از احساسات و عواطف شخصی‌مان صرف‌نظر کنیم برای اینکه برای تمامی هموطنان ما در سرتاسر جهان کار سودمندتری کرده باشیم.» گفت: به گمان من این جمله که می‌گفتند هر که شمعی بر بیافروزد حتی تاریکی بیکران را هم کاستی می‌دهد؛ واقعیت است.

این فیلسوف و پژوهشگر خاطرنشان کرد: برای همین من نمی‌توانم بپذیرم که چه با موضع اخلاق فضیلت‌گرایانه و چه با موضع اخلاق نتیجه‌گرایانه و چه با موضع اخلاق وظیفه‌گرایانه بشود استدلالی کرد برای شرکت نکردن در انتخابات. یا برای بدتر از آن، تحریم انتخابات. همیشه باید درنظر گرفت که کسی که در انتخابات شرکت نمی‌کند بالاخره به مصالح و درد و رنج‌های مردم خود می‌اندیشد یا نه؟ اگر نمی‌اندیشد که هیچ، اما اگر می‌اندیشد چه راه بهتری سراغ دارد غیر از شرکت در انتخابات؟

ملکیان با بیان اینکه «ما تا آنجایی که استقرائا می‌توانیم ادعا کنیم برای بر سر عقل آمدن یک دولت و حکومت پنج راه بیشتر نداریم» آن پنج راه را انقلاب، کودتا، مرکزگریزی‌ها و شورش‌های داخلی، مداخله خارجی و یا شرکت در انتخابات خواند و گفت: جز این پنج راه، راه دیگری وجود ندارد و کیست که باخبر نباشد چه از منظر اخلاقی و چه از منظر مصلحت‌اندیشی هیچ‌کدام از آن چهار راه، بر شرکت در انتخابات رجحانی ندارد؟ هر چهار راه دیگر نسبت به شرکت در انتخابات، هم به لحاظ اخلاقی و هم از نظر مصلحت‌اندیشی به مراتب فروتر هستند.

او ادامه داد: بنابراین در عین حال توهم‌زده نیستیم که گمان کنیم شرکت در انتخابات جامعه ما را یک جامعه کمال مطلوب خواهد کرد ولی می‌دانیم که شرکت نکردن در انتخابات راه را برای یکی از آن چهارراه دیگر باز خواهد کرد و هیچ کدام از آن چهار راه نه به مصلحت ملت ماست و نه به لحاظ اخلاقی قابل دفاع است. به این لحاظ است که من بر اصل شرکت در انتخابات تاکید می‌کنم.

ملکیان تصریح کرد: اما در باب اینکه به جناب آقای دکتر روحانی رای خواهم داد؛ همانطور که بارها گفته‌ام در عالم سیاست ما همیشه باید آن را در میان امکان‌های مختلف بسنجیم که بهترین است یا کمتر بد است انتخاب کنیم؛ و بهترین کاندیدا آقای روحانی است.

مولف کتاب «در ره‍گ‍ذار ب‍اد و ن‍گ‍ه‍ب‍ان لال‍ه» خطاب به کسانی که تجربه عوام‌فریبی احمدی‌نژاد را دیده‌اند، گفت: عوام‌فریبی احمدی‌نژاد به خاطر عوام‌فریبیِ «احمدی‌نژاد» بودن بد نیست، بلکه به خاطر اینکه «عوام‌فریبی» بود بد است؛ بنابراین هرکس دیگری هم که بخواهد با عوام‌فریبی دولت را در دست بگیرد درست به اندازه مخالفتی که با عوام فریبی احمدی‌نژاد داشتیم باید با او داشته باشیم.

ملکیان ادامه داد: عوام فریبی بد است نه اینکه عوام فریبی کسی بد است و عوام فریبی کس یا کسانی دیگری بد نیست؛ از این نظر من نه از نظر سیاسی بلکه از منظر اخلاقی شرکت در انتخابات را و رای دادن به دکتر روحانی را وظیفه اخلاقی خودم می‌دانم و امیدوارم هم‌وطنان من در فراز و نشیب‌ها لااقل ذره ذره و آهسته آهسته، گام به گام، نرم نرمک، به یک زندگی خوب و خوش ارزشمند نزدیکتر شوند.