«تشکیل دولتی مقتدر و مقبول‌تر آینده بهتری را برای جامعه تضمین خواهد کرد. همه باید احساس مسئولیت داشته و امنیت و اقتدار ملی را با حضور در انتخابات تضمین کنیم. این حضور بدون تردید بزرگترین تضمین منافع و امنیت ملی ماست. قدرتی بالاتر از هر نیروی نظامی و حتی سلاح هسته‌ای است.»

مصطفی معین - فعال سیاسی - در روزنامه «ایران» نوشت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از جهات مختلفی واجد اهمیت است. اول اینکه نشان از ارتقای آگاهی سیاسی و توانمندی تحلیلی مردم دارد.

مردم در فرآیند دموکراتیزه شدن فرهنگ کشور، قدر رأی خود را می‌دانند و می‌خواهند از این حق شهروندی خود برای تعیین سرنوشت خود و کشور بهره ببرند. در حقیقت شرکت در انتخابات شاخص مهمی از توسعه سیاسی است. دوم اینکه، مشارکت بالا مانع از بازگشت به عقب می‌شود. منظور دوران تجربه شده توأم با رکود و ناکارآمدی و فساد دولت‌های نهم و دهم است که این روزها همان صداها و شعارها شنیده می‌شود. اهتمام مردم نسبت به مخاطرات احتمالی تکرار آن دوره، اهمیت مشارکت را دو چندان می‌کند.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه با مشارکت بالا، رئیس دولت یازدهم را بدرقه می‌کنیم و همزمان با پشتوانه رأی بیشتر نسبت به انتخابات 92، این امکان را به او می‌دهیم که با فراغ بال، اطمینان خاطر و قدرت بیشتری برنامه‌های خود را محقق و اعضای کابینه را به دلخواه خود انتخاب کند. در چنین شرایطی رئیس‌جمهور پاسخگویی بهتر و شفاف‌تری نیز نسبت به عملکرد خود و مطالبات مردمی خواهد داشت.

بر این اساس انتخابات همواره یک نقطه عطف است برای هر جامعه که می‌تواند آهنگ پسرفت و رو به عقب و فرصت‌سوزی داشته باشد، یا مسیری هموار‌تر به آینده بهتر بگشاید. کیفیت آن بر عهده انتخاب مردم است که کدام راه را انتخاب کنند.

تشکیل دولتی مقتدر و مقبول‌تر آینده بهتری را برای جامعه تضمین خواهد کرد. همه باید احساس مسئولیت داشته و امنیت و اقتدار ملی را با حضور در انتخابات تضمین کنیم. این حضور بدون تردید بزرگترین تضمین منافع و امنیت ملی ماست. قدرتی بالاتر از هر نیروی نظامی و حتی سلاح هسته‌ای است. باید قدر آن را دانست. نمونه و تجربه بسیار پرارزش آن دوران دفاع مقدس است که به دلیل برخورداری از بالاترین سطح هشیاری و وحدت ملی، همبستگی و روحیه ایثار، تهدیدات را برطرف و تمامیت ارضی و شرف و عزت ایران و ایرانیان را حفظ کردیم.

بواسطه همین قدرت ملی و البته تدبیر دولت یازدهم بود که توانستیم برجام را به فرجام برسانیم. اگر چه بسیار تلاش شد تا چوب لای چرخ دولت گذاشته شود و برجام ناکام بماند، اما هشیاری مردم و حضور آنها در صحنه مانع از عملیاتی شدن آن شد. دولت یازدهم در نیمه راه خود و برای تحقق برنامه‌ها و اهدافش که مطالبات مردمی است، مشارکت گسترده دیگری را می‌طلبد مشارکتی که پشتوانه محکمی باشد در مسیر پیشرفت ایران.