محمد هاشمی رفسنجانی درباره رقابت های دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری بعد از مشخص شدن شش کاندیدای اصلی گفت: پس از تایید 6 کاندیدای ریاست جمهوری به نظر می رسد رقابتی تنگاتنگ پیش رو باشد اما پیش بینی می شود شانس آقای روحانی بیشتر از دیگران باشد.

به گزارش برنا، او ادامه داد: این صحبت من باتوجه به شناختی است که مردم نسبت به دولت ایشان دارند چراکه او در این سالها عملکرد مثبتی داشته است و دستاوردهای قابل توجهی به ویژه در عرصه سیاست خارجی به ارمغان آورده است. بنابراین به نظر می رسد آقای روحانی موفق تر از دیگران باشد.

هاشمی درباره رد صلاحیت خود و موضعش درباره انتخابات سال 96 گفت: من نظر خاصی درباره ردصلاحیتم ندارم و با واگذاری به خدا از نظر شورای نگهبان تمکین می کنم.

او در پایان گفت: من از تمامی حامیانم می خواهم که رای خود را به نفع آقای روحانی در صندوق های رای بیاندازند.