سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران مشارکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را هم از لحاظ سیاست داخلی و هم سیاست خارجی حیاتی دانست و گفت: اگر روحانی با رای قاطع و درصد بالا انتخاب شود با قدرت بیشتری می تواند برنامه هایش را پیش ببرد. در واقع رای مردم پشتوانه ای برای ادامه راه دولت تدبیر و امید است و به اعتبار آن می توان با مخالفان مقابله کرد.

لیلاز در گفت و گو با سحر – پایگاه اطلاع رسانی  ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- ادامه داد:در حال حاضر هم مهم ترین قسمتی از جامعه که می تواند به این مشارکت کمک کند رای های خاکستری هستند. آن هایی که برای رای دادن مردد هستند باید بدانند که با عدم مشارکت آن ها چیزی تغییر نخواهد کرد و حتی ممکن است اوضاع بدتر از قبل هم شود اما رای دادنشان می تواند مسیر کشور را عوض کند.

او در ادامه با توجه به اهمیت بین المللی مشارکت در این دوره از انتخابات اضافه کرد: در حوزه بین الملل و سیاست خارجی هم حضور مردم پای صندوق های رای نشانه استحکام نظام است. دشمنان ایران برای انتخابات ضعیف یا حتی نتیجه برعکس و رای آوردن رقیبان روحانی خوش حال می شوند. در واقع انتخابات ضعیف و به تبع آن ایجاد رادیکالسیم باعث می شود دشمنان ایران فضا را برای دخالت خود آماده می بینند.

لیلاز همچنین درباره تحریم کنندگان انتخابات افزود: کسانی که انتخابات را تحریم می کنند چه بخواهند و چه نخواهند ایران را به سمت روسیه و عراق می برند. علاوه بر این تجربه نشان داده است صندوق های رای هنوز هم در ایران تغییردهنده است. رای مردم هنوز هم کار می کند و می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند. در واقع با رای دادن می توانند ایران را از لبه پرتگاه بیرون آورند. همان طور که سال 92 با رای مردم، با وجود کمبود منابع و تورم به رشد اقتصادی رسیدیم و همه این ها برآمده از رای مردم بود.

او در پایان خطاب به کسانی که انتخابات را تحریم کرده اند گفت: وقتی می توانید از طریق صندوق های رای تاثیرگذار باشیم چرا باید کشور را با دستان خودمان به سمت بی ثباتی ببریم؟ تجربه نشان داده است عدم مشارکت نتایج خوبی به دنبال نداشته است. یک دوره مردم با شرکت نکردن در انتخابات، 8 سال بی ثباتی و بحران برای کشور رقم زدند، اگر نمی خواهند آن دوران تکرار شود پای صندوق های رای بیایند و برای تداوم دولت رای دهند. همچنین این نکته را هم در نظر داشته باشند که جناح مخالف، خواهان کاهش مشارکت است. بنابراین اگر مخالف تمامیت خواهی و انحصار طلبی هستید، روز جمعه پای صندوق ها بروید و رای بدهید.