یک کاندیدای ریاست جمهوری گفت:برای حفظ ایران ، کرامت و آینده و امنیت کشور به آقای دکتر حسن روحانی رای دهید

به گزارش ایسنا، مصطفی هاشمی طبا  در کانال تلگرامی خود نوشت: از همه ی هم وطنان عزیز می خواهم برای حفظ ایران  ، کرامت و آینده و امنیت کشور به آقای دکتر حسن روحانی رای دهند.