هومن افاضلی حمایت خود از حسن روحانی در انتخابات روز جمعه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، هومن افاضلی مربی فوتبال در همایش حامیان حسن روحانی گفت: اگر فرصت دوباره به دکتر روحانی بدهیم قطعا اتفاقات خوبی برای کشور در سال های آینده خواهد افتاد.