فرزند آیت الله مرحوم طالقانی با دعوت از مردم برای حضور حداکثری در پای صندوق های رای گفت: حضور مردم در انتخابات به نفع ملت و قهر با صندوق های رای به ضررشان است.

اعظم طالقانی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: انتخابات مهمترین دستاوردی است که برای مردم سالاری یا دمکراسی داریم.

وی اضافه کرد: اگر در انتخابات شرکت کنیم. ممکن است بخشی از مشکلاتمان حل شود اما اگر شرکت نکنیم هیج مشکلی حل نخواهد شد.

طالقانی گفت: حضورمان در انتخابات به نفع خود ملت و قهر با انتخابات به ضرر است. اگر مردم در انتخابات شرکت کنند در جهت منافع خود گام برداشته اند.

وی تاکید کرد: مردم باید منافع خود را تشخیص دهند که در کجاست و با شناختی که از نامزدها دارند نسبت به انتخاب فرد مورد نظر خود اقدام کنند.

فرزند آیت الله طالقانی گفت: این تشخیص منافع در انتخاب اصلح هم تاثیرگذار خواهد بود.