آندرانیک سیمونی*/ همچنان که ما نسبت به سرنوشت کوچک‌ترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده خود مسئول هستیم، به همان نسبت در سرنوشت بزرگ‌ترین واحد اجتماعی، یعنی جامعه بزرگ و تمدن‌ساز ایران نیز مسئولیم. روز جمعه، ما با کمترین دغدغه پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شویم و نامزد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنیم. اما باید بدانیم که شرکت در انتخابات و اساسا دیدن صندوق رای، هنوز آرزوی بسیاری از ملت‌های منطقه است. درحالی که ما روز جمعه در انتخابات شرکت می‌کنیم، ملت‌هایی هستند که هنوز برای کسب حق تعیین حاکمان و دولتمردان خود مبارزه می‌کنند. ما نیز گرچه از این حق برخورداریم و حق انتخاب ما تثبیت شده است، اما می‌دانیم که در گذشته آزمون و خطا داشته‌ایم. گاهی درست انتخاب کرده‌ایم و گاهی انتخاب‌های ما پیامدهای ناخرسندکننده‌ای برای ما و کشور به دنبال داشته است. امروز که از این خطاها آگاهی داریم، می‌توانیم بهتر و درست‌تر انتخاب کنیم. ما وظیفه داریم تا با رأی خود، راهی را تثبیت کنیم که سبب شود صدای رسای ایران، محکم و استوار در جهان طنین‌اندازد. ما امروز باید با رأی خود، زمینه چیدن میوه‌های تلاش‌های سالیان گذشته تمام ایرانیان را فراهم کنیم. بنابراین،  نباید جمعه در خانه بمانیم. بلکه باید بار دیگر با آرای‌مان ، وظیفه ملی خود را برای سرافرازی میهن انجام دهیم تا نسل کنونی و آیندگان از ثمره رای هوشمندانه‌مان بهره‌مند شوند .

 

* عضو جامعه ارامنه ایران