همایون سامح*/ جامعه یهودیان ایران همپای سایر پیروان ادیان توحیدی و نیز سایر ایرانیان، شرکت در انتخابات را لازم دانسته و همه جامعه در این آزمون ملی حضوری گرم و پرشور خواهند داشت زیرا ما می‌دانیم که آینده میهن ما به این انتخابات بستگی دارد. آرای تک‌تک ما ایرانیان در روز جمعه تعیین‌کننده مسیری خواهد بود که ایران، نه در چهار سال، بلکه شاید در سال‌های آتی در پیش خواهد گرفت.  امروز نامزدها مورد تایید نهادهای رسمی نظام بوده و از اقبال نسبی میان مردم برخوردار هستند. اعضای جامعه یهودیان ایران نیز مختار هستند تا از میان نامزدهای موجود، نام یکی را در برگه‌های رأی خود بنویسند یا در هر ستادی که دوست دارند، فعال باشند. اما مسئله مهم‌تر، شرکت همگان در انتخابات است. فارغ از اینکه سلیقه یا انتخاب ما چیست، لازم است که همه ما یکدیگر را پای صندوق‌های رأی ملاقات کنیم. هرچند این واقعیت قابل کتمان نیست که دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود، خدمات بسیاری به جامعه یهودیان ارائه کرده و امکانات خوبی را در اختیار ما گذاشته است. از این‌رو، طبیعی است که ما باید تلاش کنیم تا با تکیه بر گذشته، آینده روشن‌تری را برای خود ترسیم کنیم. به ویژه اینکه ما باید هشت سال پیش از این را نیز در خاطر داشته باشیم، هشت سالی که مشکلات زیادی را در سیاست داخلی و خارجی به ایران ما تحمیل کرد. ما امروز نمی‌خواهیم که بار دیگر تجربه آن هشت سال را تکرار کنیم.

 

* رئیس انجمن کلیمیان تهران