هرمز مورهاج*/ ما با مشارکت در انتخابات سرنوشت خود، فرزندان و ایران را تعیین می‌کنیم. ما با آرای خود در روز جمعه انتخاب می‌کنیم که ایران در چهار سال پیش رو چگونه اداره شود. وقتی از ما صحبت می‌کنیم، از آشوریانی صحبت می‌کنیم که همراه عضویت در جامعه خود، عضو جامعه بزرگ‌تری به نام ایران نیز هستند، ایرانی با سابقه طولانی و تمدن‌ساز که همواره به مردم خود افتخار می‌کند. اما در انتخاب روز جمعه، تفاوتی نمی‌کند که آشوری باشی یا نباشی، مسئله ایرانی بودن ماست، ایرانی که همه ما را در خود جای داده است. به عبارت دیگر، تفاوتی ندارد که ما متعلق به چه جامعه‌ای یا پیرو چه دینی باشیم. مهم این است که هر کدام از ما یک رأی داریم و در انتخابات پیش رو، رأی هر یک، فارغ از تعلقات دیگر، یک معنا و یک وزن مساوی دارد. اما تجمیع این تک رأی‌ها، اجماع ملی ما را به نمایش می‌گذارد، اجماع برای تعیین فرایندهای اجرایی چهار سال آینده کشور، فرایندهایی مربوط به اقتصاد، سیاست و فرهنگ و تصمیماتی که در خلال این فرایندها گرفته می‌شود، بر زندگی ما تاثیر مستقیم دارد. از این رو، هرچند مهم‌ترین مسئله، نفس حضور پای صندوق‌های رأی است، اما مهم است که چه کسی را انتخاب می‌کنیم. پیش‌بینی می‌کنیم که 99 درصد آشوریان ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد زیرا آنان اعتقاد راسخ دارند که باید در تعیین سرنوشت خود و کشور خود نقش‌آفرینی کنند. ما این نقش را ایفا خواهیم کرد.

 

* عضو انجمن آشوریان تهران

منبع: آرمان ملی