معاون امور بین الملل وزیر نفت معتقد است باید لزوم سرنوشت ساز بودن انتخابات دوازدهم را به رای خاکستری ها متذکر شویم.

به گزارش سحر_پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی_امیر زمانی نیا با اشاره به افزایش میزان آگاهی مردم نسبت به عملکرد و برنامه های کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری متذکر شد:با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه بسط و گسترش شبکه اینترنت و حضور گسترده مردم در شبکه های مجازی،این مردم از میزان اهمیت تک تک آرایشان آگاه هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مردم می دانند که کم کاری و کاهش حضورشان در پای صندوق های رای کشور را به اوضاع اسف بار 4 سال گذشته باز می گرداند.

معاون امور بین الملل وزیر نفت ادامه داد:همه ما باید برای به نتیجه رسیدن روندی که از 4سال پیش شروع شده تلاش کنیم و اجازه ندهیم که با به کرسی نشستن افراد تندرو،عرصه مجددا بر کشور و مردمانش تنگ شود.

وی با عنوان این مطلب که ادامه روند تدبیر و عقلانیت، سیاست خارجی کشور را در همان دور خردگرایی حفظ می کند،تاکید کرد:هر فردی با درجه کمی از حس مسوولیت اجتماعی خواهان حفظ وضعیت موجود است.

زمانی نیا یادآور شد: نتیجه انتخابات دور گذشته نشان داد که اگر در هر صندوقی 4 رای کمتر به رئیس جمهور حاضر داده میشد ما باید شاهد ادامه دوران تنش و خفقان کشور بودیم.

وی با عنوان این مطلب که هیچ ایرانی که دل در گرو آبادانی کشور داشته باشد خواهان بازگشت به دوران ویرانی کشور نیست،گفت:ما برای تداوم حضور عزت مندانه خود در جهان و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید به ادامه روند عقلانیت رای دهیم.