کاظم اکرمی، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت : اگر کسانی حتی تا به حال نیز رای نداده اند، در این شرایط حساس کشور در انتخابات مهم جمعه شرکت و کاندیدای اصلح شان را با پشتوانه بالاتر همراهی کنند.

کاظم اکرمی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت و گو با سحر – پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – با اشاره به لزوم مشارکت مردم در عرصه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری اظهار کرد : انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از جهات مهمی حائز اهمیت برجسته است. این انتخاب برای برگزیدن رئیس جمهور، به عنوان مدیر اجرایی کشور ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت سیاسی مردم دارد.

وی افزود : بی تردید اگر رئیس جمهور با رای بالای مردم انتخاب شده و سکان اجرایی کشور را در دست بگیرد، از پشتوانه قوی تری برخوردار بوده و توان چانه زنی بالاتری در مواجهه با مشکلات خواهد داشت . این مهم در عرصه سیاست داخلی و خارجی و به طور مشخص در حوزه جذب سرمایه گذاری بیشتری نمود را خواهد داشت .

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه خاطرنشان کرد : درخواست من از مردم عزیز ایران این است که اگر کسانی حتی تا به حال نیز رای نداده اند، در این شرایط حساس کشور در انتخابات مهم امروز شرکت و کاندیدای اصلح شان را با پشتوانه بالاتر همراهی کنند.

وی در پایان تاکید کرد : بدون شک با این پشتوانه بلند مردمی، رئیس جمهور منتخب مردم با قدرت بالا برنامه های پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دنبال خواهد کرد.