عماد الدین باقی ،فعال حقوق بشرنقش مشارکت مردم در این دوره از انتخابات را تعیین کننده تر از دوره های پیش دانست و گفت : این انتخابات  یکی از رقابتی ترین دوره های انتخابات است، چون اصولگرایان و اصلاح طلبان هردو همه تخم مرغ هایشان را در یک سبد گذاشته اند و با انتخاب فرد منتخب یک وزن کشی  جدی سیاسی بعد از مدت ها اتفاق خواهد افتاد.

او درگفت و گو با سحر-پایگاه اطلاع رسانی  ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- افزود: همان طور که به تجربه دیده ایم و اتفاقات مشابهی که در دوم خرداد و سال 92 افتاده است نشان می دهد که مردم آگاهانه انتخاب می کنند.

 باقی  همچنین با اشاره به آگاهانه بودن انتخاب مردم گفت: مردم با توجه به سوابق و کارنامه رقیب انتخاب درستی داشته باشند. مشارکت و انتخاب مردم در این انتخابات سهم تعیین کننده ای در سرنوشت کشور خواهد داشت.