غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه مردم سالاری، عرصه واقعی زیست اجتماعی است که سرنوشت ملت در آن شکل می یابد، گفت: طبق قانون اساسی این حق انتخاب برعهده ملت گذاشته شده تا از طریق آن بتوانند فرد اصلح را در بر اداره امور این زیست جمعی برگزینند.

ظریفیان در گفت و گو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- با اشاره به مشکلاتی که کشورهای منطقه با آن روبه رو هستند،عنوان کرد: جدای از این بحران‌های منطقه‌ای با تغییر مدیریت بدی که در انتخابات امریکا صورت گرفت و کسانی سرکار آمدند که از تجربه چندانی برخوردار نیستند، حضور حداکثری مردم و انتخاب اصلح آنان می تواند جامعه ما از خطرات پیرامونی خود مصون بدارد.

او با اشاره به اینکه مشارکت حداکثری در داخل کشور هم موجب تقویت وحدت ملی می‌شود و به امید و اعتماد اجتماعی کمک می‌کند که مهم‌ترین سرمایه یک کشور است، اظهار کرد: «ان‌الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» در هیچ جامعه‌ای تغییر رخ نمی‌دهد مگر اینکه آن جامعه در درون خود اقدام به یک تغییر کند.