در فراخوان همه برای ایران آمده ایم هموطنان تصاویر و فیلم های خود از حضور پرشور میلیون ها ایرانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چنجمین دوره شورای شهر را ارسال کردند.

اعتدال- در فراخوان همه برای ایران آمده ایم هموطنان تصاویر و فیلم های خود از حضور پرشور میلیون ها ایرانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چنجمین دوره شورای شهر را ارسال کردند.

 

 

34180_518

 

 

« رای یک دختر رای‌اولی در شیراز که دست نداره »

 

34181_771

 

 

ستارخان ساعت ۸ صبح همایونشهر

 

34183_767

 

 

استاندار همدان در صف رأی،اداره مخابرات

 

34184_163

 

 

حضور گسرده مردم در سفارت ایران در سئول 01

 

34186_335

 

حضور گسرده مردم در سفارت ایران در سئول 02