حضور در انتخابات و همبستگی ملی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشرفت کشور است.

احسان گنجی این مضمون را در کارتون زیر که روزنامه «شهروند» آن را منتشر کرده، به تصویر کشیده است.

57491051