علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران گفت: آقای روحانی با طمانینه خاص خود به خوبی پاسخ سوالات را دادند.

شکوری راد در گفتگو با سحر-پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسن روحانی- با اشاره به مناظره  کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: به نظرمن این مناظره یک مشکل اساسی داشت که در آن فرصتی را در ابتدای برنامه برای نامزدها جهت پرداختن به موضوعات مد نظر خود و صحبت های مقدماتی مد نظر قرار نداده بودند.

وی همچنین در بیان مزیت فرصت صحبت مقدماتی افزود: فرصت مقدماتی آماده سازی فضای مناظره نقش مهمی در آماده سازی روانی فضای مناظره ایفا میکند.

وی درباره چگونگی حضور دکتر روحانی در این مناظره افزود: به نظر من نقطه قوت اصلی دکتر روحانی در مناظره این است که ایشان با تسلط خوبی به سوالات پاسخ می دهند و نکته مثبتی که در مناظرات دارند این است که به مسائل حاشیه ای نمی پردازند با این حال دکتر روحانی با طمانینه خاص خود به خوبی پاسخ سوالات را دادند و از پس چالش های بحث به خوبی برآمدند.

شکوری راد گفت: به این دلیل که جامعه به دولتی معتدل نیاز دارد و دولت روحانی روز به روز بهتر عملکرد بهتری داشته و در تیم ایشان افراد متخصص کار می کنند و می توان انتظار داشت در پایان دولت دوم خود نیز دستاوردهای خوبی داشته باشد به این دلیل به ایشان رای می دهم.