علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به میران مشارکت بالایی که از نخستین ساعات صبح امروز در شعبات اخذ رای مشاهده کرد، گفت: به نظرم حماسه ای در این دوره از انتخابات رقم خواهد خورد.

وی در گفت و گو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی-با توصیه حضور در پای صندوق های رای به کسانیکه تاکنون تصمیم به شرکت در انتخابات نگرفته اند، اظهار کرد: مردم ایران نباید از فرصت تعیین سرنوشت سیاسی خود غفلت کنند.

شکوری راد با تاکید بر اینکه همه مردم خود را در حماسه بزرگ ایرانیان سهیم بدانند گفت: وقتی شرکت در انتخابات یه این گستردگی است بهتر است کسانی که تاکنون تمایلی برای مشارکت سیاسی نداشته اند خود را از جریان عمومی کنار نکشند.وی در پایان به تحریم کنندگان انتخابات توصیه کرد که حساب خود را از اکثریت ملت ایران جدا نکنند.