سعید لیلاز،فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: هر وقت ملت ایران با حداکثر مشارکت پای صندوق های رای رفتند توانستند که نتایج خوبی را نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح بین المللی رقم بزنند.

لیلاز در گفت و گو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- با بیان اینکه حضور گسترده مردم همه جهانیان را به توجه و رفتار توام با احترام با ملت ایران مجبور می کند، ادامه داد: از دوم خرداد 76 به این طرف آثار حضور مردم را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی شاهد بودیم هر وقت ملت ایران با تمام قوا پای صندوق های رای حاضر شدند، توفیقات زیادی نصیب ایران شد و هر وقت هم که صندوق های رای را نادیده گرفتند، خسارت های بسیار سنگینی بر کشور وارد شد که ثمرات بد آن را هم دیدیم.

لیلاز با تاکید براینکه سازوکار انتخابات در ایران و مکانیزم صندوق رای در جهت تغییر مسیر چه مثبت و چه منفی تاثیرگذار است، اظهار کرد: اینکه از سوی کسانی که حضور در انتخابات را تحریم کرده اند عنوان می شود، فرقی بین کاندیداها وجود ندارد را قبول ندارم. اتفاقا من معتقدم که بین کاندیداها در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تفاوت وجود دارد.

وی این تفاوت را تنها در انتخابات ریاست جمهوری ندانست و آن را در انتخابات شورای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی هم مشهود دانست و عنوان کرد: عقلا بر مبنای تجربیات گذشته این استدلال ثابت می شود که وظیفه ما این است که با تمام وجود در این انتخابات شرکت کنیم.

لیلاز در پایان تاکید کرد: من مطمئن هستم که در این دوره از انتخابات رکورد خوبی در صحنه انتخابات بجای می گذاریم و توجه همه جهان را بیش از همه دوره های قبل بخود جلب می کنیم. مردم بدانند که با حضور در انتخابات سنگ بنای یک مسیر 10 تا 12 ساله را پایه گذاری خواهند کرد.