وزیر نفت گفت: هرچه مردم رأی بالاتری به رئیس جمهورشان بدهند قدرت رئیس جمهور را در اجرای آنچه که از ایشان می خواهند بالاتر می برد.

بیژن زنگنه در گفت و گو با جماران، با اشاره به حضور مردم پای صندوق های رأی و صف های طولانی، اظهار داشت: اقتدار نظام ما به رأی و قدرت مردم است؛ نه فقط در دوران انتخابات بلکه همیشه این طور است و ان شاء الله مردم با حضورشان و رأی بالایی که به رئیس جمهور می دهند قدرت رئیس جمهور را برای اجرای چیزی که مردم می خواهند و اراده ای که مردم دارند؛ بیشتر می کنند.

وزیر نفت تأکید کرد: قدرت رئیس جمهور 51 درصدی خیلی از رئیس جمهور 70 درصدی کمتر است. لذا هرچه مردم رأی بالاتری به رئیس جمهورشان بدهند قدرت رئیس جمهور را در اجرای آنچه که از ایشان می خواهند بالاتر می برد. به همین ترتیب اگر رئیس جمهور ما کسی مثل آقای روحانی باشد که پیامش تعامل با جهان است، مردم این پیام را می رسانند و حالا نوبت دنیا است که به این پیام پاسخ دهند.