مهلت اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 22 تمدید شد.

به گزارش سحر، بر اساس اطلاعیه شماره 32 ستاد انتخابات کشور مهلت اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 22 تمدید شد.