نماینده تهران گفت: صف‌های طولانی رای نشان از عزم راسخ ملت ایران در تعیین سرنوشت دارد.

به گزارش ایسنا، فاطمه سعیدی در کانال تلگرامی خود نوشت:

 

«معطلی چند ساعته در صف رای گیری قابل مقایسه با تغییر سرنوشت کشور نیست.

صف های طولانی رای نشان از عزم راسخ ملت ایران در تعیین سرنوشت دارد.

با دوستان و آشنایان و خانواده به محل شعب اخذ رای بروید.»