عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات گفت:قانون تمدید انتخابات را در اختیار وزارت کشور گذاشته است.

موسوی لاری در گفت و گو با سحر - پایگاه  اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - ادامه داد:وقتی که جمعیت برای رای دادن زیاد است و مشارکت بالاست،زمان انتخابات حتما باید تا تمدید شود و وزارت کشور همواره  زمان تمدید ها را با اندازه مشارکت مردم هماهنگ می کند.

موسوی لاری توضیح داد: بر اساس  قانون و روال مرسوم  انتخابات ریاست جمهوری فرآیند رای گیری باید در یک روز انجام بپذیرد و ازساعت دوازده به بعد،عملا فرآیند رای گیری وارد روز دوم می شود،به همین دلیل انتخابات را تا ساعت دوازده شب تمدید می کنند،اما از ساعت یازده و سی دقیقه در محل شعب بسته می شود البته این امر بستگی  به اندازه مشارکت مردم دارد و  تصمیم گیری درباره  افزایش ساعت تمدید در اختیار وزارت کشور است.