نعمت  احمدی ،حقوقدان گفت: تمدید رای بحثی است که از سوی قانون گذار به وزارت کشور محول شده است و رحمانی فضلی به عنوان وزیر  کشور اختیار اصلی دارد تا مهلت قانونی زمان رای گیری  را تمدید کند یا نکند.

احمدی در گفت و گو با سحر-پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - با اشاره به شرایط تمدید مهلت رای گیری در مراکز اخذ رای با توجه به صفوف طولانی متقاضیان ومباحثی که  درمورد پایان زمان رای گیری  مطرح می شود، گفت: قانون گذار اختیار تمدید مهلت رای گیری را به وزارت کشور و وزیر کشور به عنوان مجری اصلی برگزاری انتخابات محول کرده است و وزیر کشور تصمیم می گیرد که انتخابات تا چه ساعتی تمدید شود.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: تمدید مهلت رای گیری معمولا در هر دوره از ادوار انتخاباتی صورت می گیرد و خاطرم است که در سال 92 چند بار مهلت رای گیری تمدید شد. البته برای تمدید مهلت رای گیری فکر می کنم که حوزه های انتخابیه می توانند این مساله را به وزارت کشور اعلام کنند که صف های زیادی هنوز متقاضی رای دادن هستند که با توجه به فرصت کم احتمال می رود نتوانند رای بدهند.