معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست به مردم توصیه کرد به شایعات توجه نکنند و از حق خود برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در توییتی نوشت: "شایعاتی مبنی بر کفایت رای پخش شده تا مردم از رای دادن منصرف شوند در حالی که تا آخر هر کسی که بخواهد باید رای دهد و تا لحظه آخر منصرف نشود."