وقتی کد انتخاباتی دکتر حسن روحانی 55 باشد و کد انتخاباتی حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی 66، به ناگاه انسان یاد پنجاه و پنجمین سوره قرآن کریم (سوره رحمن) و شصت و ششمین سوره قرآن کریم (سوره تحریم) می افتد.

هر چند رتبه علمی و فقهی من در مقامی نیست که بخواهم این دو سوره قرآن را تفسیر کرده و از شان نزول آیه ها سخن به میان آورم، اما حداقل خوانندگان این یادداشت را به قرآئت مجدد این دو سوره دعوت می کنم.

اما سووال اینجاست که چرا باید البته بر حسب اتفاق ابر و باد و مه و خورشید و فلک روزگار در ایران دست به دست هم دادند تا از یک فضای سیاسی و انتخاباتی در روز جمعه 29 اردیبهشت سال 96 به ناگاه توجه ما به دو سوره قرآن کریم جلب شود؟

انگار همین دیروز بود: دیالوگ هایی که بین کاندیداها در مناظره ها رد و بدل شد، گاه به جد و گاه به طعن و شوخی دستمایه کاربران در شبکه های مجازی قرار گرفت.

البته این ها زیاد مهم نیست و به تعبیر بهتر اگر غیر از این باشد باید به ماهیت مبارزات انتخاباتی با سبک و سیاق و شیوه ایرانی شک کرد.

اما در لابلای این رد و بدل شدن دیالوگ ها گاه توجه انسان به رفتارهایی جلب شد که باور کنید مرغ بریان هم از تماشای آن ها بال در می آورد.

یکی از این موضوعات، دستاویز قرار گرفتن هشدار مقام معظم رهبری خطاب به دولت در خصوص سند 2030 بود که بلافاصله بعد از تذکر معظم له، عده ای بدون توجه به اصل فرمایش ایشان، در فضاهای عمومی و به خصوص روستاها و البته به صورت سازمان دهی شده مردم را نسبت به عواقب تلخ اجرای مفاد سند فوق نهیب می زدند.

یکی از معروف ترین این گپ و گفت های کف خیابانی، این جمله بود: 'اگر روحانی دوباره رای بیاورد در مدارس درس آموزش همجنس گرایی به دیگر دروس اضافه می شود، پس اگر می خواهید فرزندانتان به فساد کشیده نشوند، به روحانی رای ندهید'.

این رفتار دور از خرد و تفسیر و تعبیر نابجا از فرمایش مقام معظم رهبری انسان را یاد فتوای تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در قبال کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی می اندازد که بلافاصله عده ای آمدند و در نقش دوست خاله خرسه، برای اجرای دستور فقهی حضرت امام(ره) قیمت تعیین کردند و از قداست و ارزش فتوا کاستند.

ای کاش کسی پیدا می شد و به این افراد سطحی نگر می گفت: در کشوری که علما و فقیان بزرگوار ما حساسیت های دینی، مذهبی و اخلاقی را آن چنان موشکافانه در رصد خود دارند که حتی روی حواشی کنسرت های موسیقی نیز وارد عرصه می شوند، چطور می شود به آموزش و پرورش این کشور اجازه آموزش همجنس گرایی را بدهند؟

به هر حال دفتر انتخابات ریاست جمهوری تا چهارسال دیگر در ایران بسته شد و اینکه گفته می شود برنده اصلی انتخابات مردم ایران هستند، سخن دور از ذهنی نیست، اما در عین حال از یک زاویه خاص بازنده انتخابات نیز آن گروهی بودند که برای رسیدن به موفقیت از هر فرصتی برای خود پلکان ترقی ساختند.

و اینجاست که باید اذعان داشت آیه های یک تا چهار سوره رحمان چه زیبا توجه انسان را به خود جلب می کنند: خدای رحمان، قرآن را تعلیم داد، انسان را بیافرید، به او گفتن آموخت.

و در مقابل 12 آیه سوره تحریم است که در این مجموعه خداوند انسان را به رعایت مبانی اخلاقی و تعلیم و تربیت خانواده دعوت می کند.