رضا نورالهی معاونت امور مناطق ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شهر تهران، در گفت و گو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد دکتر حسن روحانی، در رابطه با عملکرد ستاد انتخاباتی وی در شهر تهران گفت: به دلایلی ستاد آقای روحانی در شهر تهران، دیرتر از زمان معمول دایر شد اما با توجه به وجود نیروهای باتجربه ای که وارد این ستاد شدند و با مدیریت مرتضی حاجی، ستاد شهر تهران آقای روحانی توانست خیلی زود عملیاتی و به روز شود.

وی ادامه داد: ما توانستیم با تقسیم بندی مناسب شهر تهران ستادهای اصلی را به خوبی در سطح شهر توزیع کنیم که پس از آن مردم به صورت خودجوش در مناطق و محله های مختلف شهر تهران ستادهایی را دایر کردند. در واقع عملکرد مناسب این ستادها در روزهای منتهی به انتخابات 29اردیبهشت ماه باعث شد حضور مردم تهران در انتخابات ریاست جمهوری قابل مقایسه با دوره های پیش از آن نباشد.

نورالهی در خصوص تامین مالی ستادهای انتخاباتی حسن روحانی در شهر تهران گفت: از آن جا که شخص آقای روحانی در زمان انتخابات سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، تاکید ویژه ای کرده بودند که در هیچ یک از ستادها نباید از منابع و بودجه های دولتی استفاده شود. به همین دلیل شاهد بودیم تبلیغات آقای روحانی در سطح شهر تهران قابل مقایسه با سایر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نبود.

وی در ادامه افزود: از آن جا که تنها راه تامین مالی ستاد آقای روحانی، وجوهاتی بود که از جانب اعضای داخلی ستاد، کسبه، مردم و سایر قشرهای جامعه دریافت می شد، بنابراین محدودیت های بسیاری برای تامین ملزومات تبلیغاتی همواره در ستاد آقای روحانی حس می شد که البته توانستیم با حداقل امکانات و به دور از اسراف کاری بهترین نتیجه را با کمک مردم بگیریم.